PBT Eiendomsdrift tilbyr ett bredt spekter av tjenester og produkter innenfor brannvern.

  • Slukkekontroller
  • Hovedbrannvernleder
  • Utarbeider branndokumentasjon
  • Øvelser og brannvernopplæring
  • Slukkemidler
  • Branntetting
  • Leietaker oppfølging
  • Salg av slukkemidler 
  • Skilt og merking innen førstehjelp og brannvern.
  • Branntetting